Gemeenteraadsverkiezingen

Om de 6 jaar vinden er op de 2de zondag van oktober gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op 14 oktober 2018 koos jij een nieuw bestuur voor jouw gemeente.

Op basis van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen worden de zetels in de gemeenteraad verdeeld over de verschillende partijen of lijsten. Maar wat is de gemeenteraad nu precies? De gemeenteraad is het hart van de lokale democratie.

De raad neemt de beslissingen voor jouw gemeente. Hij bestuurt de gemeente en maakt de plannen voor de toekomst. De gemeenteraad komt minstens 1 keer per maand samen. In deze raad zetelen leden, zowel van de meerderheid als van de oppositie. Elk gemeenteraadslid volgt een aantal thema’s op, zoals verkeer, vrije tijd, sport …

Benieuwd naar de actieplannen van je gemeente voor de Brusselse jeugd voor de komende 6 jaar? Check het hier.