daloy ng diagram para sa pagkuha ng bakal na bakal