punong-guro ng bakal na gumagawa ng isang k biswas pdf