ang kapital na kailangan upang simulan ang halaman ng pagdurog ng bakal