Ang mga positibong katangian ng industriya ng karbon sa sulok na may bagong ad