pakinabang at kawalan ng pag-hack at flotation cell