semento klinker pagproseso ng samahan ng industriya ng plantasyon