Ang pagproseso ng mineral na strocam ay nagbibigay ng pty