na marami ang ginagawa ng isang kubiko na bakuran ng bigat na bigat ng bato