ginto nmining sa souyth africa at ang mga lemento at compount na mined