Om de 5 jaar vinden er op de laatste zondag van mei gewestverkiezingen plaats. Op 26 mei 2019 kies jij een nieuw bestuur voor het Brussels Gewest. Misschien is het wel de eerste keer dat je gaat stemmen voor het gewest. Of ging je 5 jaar geleden al stemmen, maar wil je je kennis opfrissen. 1000 opinions wil je daarom zo goed mogelijk informeren. Waarvoor ga je precies stemmen? Hoe belangrijk is jouw stem? Je leest het hier!

Mag ik stemmen?

Ben je 18 jaar en heb je de Belgische nationaliteit? Dan moet je op 26 mei in jouw gemeente naar het stembureau gaan. Dat noemen we de opkomstplicht. Enkele weken voor de verkiezingsdag krijg je een brief: de oproepingsbrief. Daarin staat in welk stembureau je moet gaan stemmen. Neem die brief, samen met je identiteitskaart, mee naar het stembureau op 26 mei.

Niet-Belgen en Belgen die in het buitenland wonen, hebben geen stemrecht voor de gewestverkiezingen.

Op wie mag ik stemmen?

Bij de gewestverkiezingen komen verschillende politici op. In de maanden vooraf organiseren ze activiteiten. Ze maken reclame om de kiezers te overtuigen van hun visie. Dat is hun campagne. Je zult dus van bijna elke partij krantjes, brieven en kaarten in je brievenbus krijgen en affiches zien op straat. Daarop lees je inhoudelijke standpunten. Je ziet er ook wie op de lijst van de partij zal staan.

Elke partij die opkomt bij de gewestverkiezingen maakt een lijst met kandidaten, de kieslijst. Elke kandidaat van die lijst moet in het Brussels gewest wonen. Een kieslijst telt maximaal evenveel kandidaten als er zetels zijn in het Brussels parlement. Het aantal zetels is afhankelijk van het aantal vertegenwoordigers per de taalgroep. Dat zijn maximaal 17 kandidaten voor de Nederlandstalige partijen en maximaal 89 kandidaten voor de Franstalige partijen. Elke lijst heeft ook een lijsttrekker, de 1ste persoon op de lijst. Die persoon is voor die partij de kandidaat-minister . Behaalt die partij de meeste stemmen? Dan is de kans groot dat de lijsttrekker minister in de gewestregering wordt.

In Brussel nemen zowel Frans- als Nederlandstalige partijen deel aan de gewestverkiezingen. Alle partijen maken een aparte lijst.

Als Nederlandstalige Brusselse kiezer ga je een keuze naar taalgroep moeten maken. Ofwel stem je voor de Nederlandstalige taalgroep, dan stem je voor een volksvertegenwoordiger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en voor een kandidaat die Brussel zal vertegenwoordigen bij het Vlaams Parlement, ofwel stem je voor de Franstalige taalgroep en dan stem je voor een Franstalige volksvertegenwoordiger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Vergeet niet dat je op 26 mei 2019 ook voor volksvertegenwoordigers van het Federaal en het Europees Parlement moet stemmen.

Wat is het Brussels Hoofdstedelijk parlement?

Op basis van de resultaten van de gewestverkiezingen worden de 89 zetels in het parlement verdeeld over de verschillende partijen of lijsten. Maar wat is het Brussels Hoofdstedelijk Parlement nu precies? Het parlement is het hart van de regionale democratie.

Het parlement bespreekt en stemt voor of tegen nieuwe ordonnanties of wijzigingen van oudere ordonnanties. De leden moeten elk jaar ook een begroting goedkeuren en de controle over de Brusselse regering uitoefenen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is voor de grondgebonden materies bevoegd, zoals bijvoorbeeld wonen, leefmilieu, economie of tewerkstelling.

Jouw stem telt!

Hoe zal het volgende bestuur van het Brussels gewest eruitzien? Door te stemmen heb jij daar invloed op. In Brussel stemmen we elektronisch.  Dit filmpje toont hoe dat moet.

Er zijn verschillende soorten stemmen. We sommen ze even op:

  1. Naast de naam van elke kandidaat op een lijst staat een bolletje waarop je kunt klikken. Je kunt op de bolletjes van één of meerdere kandidaten klikken. Zo breng je een naamstem uit.
  2. Boven aan de lijst staat ook een bolletje dat je kunt aanklikken. Zo geef je een lijststem en ga je akkoord met de volledige lijst van die ene partij.
  3. Naast deze lijststem mag je op dezelfde lijst nog één of meerdere naamstemmen geven. Let op, dat kan alleen op dezelfde lijst, niet op een andere.

Je kunt ook blanco stemmen. Zo toon je dat je voor geen enkele partij of kandidaat een voorkeur hebt. Deze stemmen worden niet meegeteld. Wil je blanco stemmen? Klik dan op de computer het vak “blanco stem” aan. Let wel op, je laat de andere kiezers beslissen en accepteert hun keuze.