Terug naar overzicht

Watermaal-Bosvoorde

  • Jongereninitiatieven ondersteunen door materiaal en/of lokalen uit te lenen.
  • Activiteiten “door en voor jongeren” inventariseren en er zo de aandacht op vestigen.
  • Jaarlijks “Place aux Enfants” (gericht op 6- tot 12-jarigen) blijven organiseren en zich inschrijven voor het project “Place aux jeunes” (is men mee bezig, gericht op 12- tot 15-jarigen).
  • Het skatepark heraanleggen.
  • De activiteiten van het jeugdhuis uitwerken en de lokalen renoveren.
  • De banden tussen de generaties ontwikkelen door gemeenschappelijke activiteiten met de Wijkhuizen, het jeugdhuis, de residentie voor senioren, de bibliotheken, culturele centra, scholen, enz.
  • Blijven activiteiten organiseren tussen jongeren uit de verschillende Brusselse gemeenten, zodat ze andere bevolkingsgroepen kunnen ontmoeten en andere gemeenten ontdekken.
  • Werk maken van de ondersteuning van scoutseenheden (subsidies, vervoer van het kampmateriaal, enz.).
  • Het project rond sportvoorzieningen aan de Georges Benoidtstraat afmaken en toezien op het onderhoud van de openbare, voor iedereen toegankelijke sportinfrastructuur.
  • Nog meer naar jongeren luisteren, op raadplegingen met betrekking tot alle projecten die hen rechtstreeks aangaan (voorbeelden: aanleg van het skatepark en sportplekjes, beheer van het jeugdhuis, ondersteuning jeugdbewegingen).