Terug naar overzicht

Schaarbeek

 1. Wat staat er in het bestuursakkoord over jeugd in uw gemeente?

  De gemeente zal niet beknibbelen op de investeringen ten voordele van de jeugd. Het plan voor scholen en kinderdagverblijven zal de nodige aandacht krijgen om zo de creatie van nieuwe plaatsen in onze voorzieningente kunnen garanderen. Schaarbeek is een scholengemeente. De nieuwe meerderheid wil ervoor zorgen dat dit zo blijft. De gemeente verbindt zich ertoe een Nederlandstalig gemeentelijk kinderdagverblijf te openen en het project voor een Nederlandstalige middelbare school te ontwikkelen.

  Schaarbeek is de op een na jongste gemeente van België: ze wil haar aandacht richten op de jeugd. Zo zal er een Staten-Generaal van de jeugd worden aangesproken om samen een Jeugdplan op te stellen, zodat ze elk iets in de pap te brokken hebben met betrekking tot de projecten die zullen worden ontwikkeld.

 2. Wat kunnen de jongeren concreet van jullie verwachten de komende jaren?

  Heel wat jongeren ervaren de behoefte om geholpen te worden bij het aanleren van het leven en het opbouwen van hun toekomst.
  Wij verbinden ons ertoe:

  • Een jeugdraad op te richten om actief te kunnen luisteren naar de vragen van de jongeren en om hun behoeften te structureren en ze met hun inzet en medewerking om te vormen tot uitvoerbare projecten.
  • Een participatief budget voor de jongeren te reserveren.
  • Netwerken voor onderlinge hulp en kennisuitwisseling tussen de jongeren zelf te ontwikkelen (mentoren, ontmoetingen, debatten, gezamenlijke projecten).
  • Jongeren kennis te laten maken met culturele activiteiten die soms worden beschouwd als onbereikbaar en hun talent binnen deze domeinen promoten.
  • Het sporten (opvoeding is ook fysiek) te promoten, onder andere door sportcheques.
  • Gezien het beperkte aanbod voor jongeren ‘s avonds en tijdens het weekend, nadenken over plaatsen en ruimtes die voor hen zouden kunnen worden opengesteld, bijvoorbeeld gemeentelijke infrastructuren zoals wijkhuizen (door de openingsuren aan te passen om vrijetijdsactiviteiten te kunnen organiseren binnen een veilig kader).
  • Jongeren die initiatief nemen te steunen door hen soepeler technische en logistieke middelen toe te kennen waarmee zij hun potentieel kunnen ontwikkelen.
  • Het activiteitenaanbod met lage drempel voor adolescenten tijdens de zomervakantie te evalueren. Het gemeentebestuur zal een activiteitenaanbod ontwikkelen dat is afgestemd op de behoeften van de Nederlandstalige jongeren.
  • Een participatief jeugdplan uit te werken, uitgaande van de organisatie van staten-generaals voor de jeugd, wat onder andere zal zorgen voor promotie van de toegang tot sport, cultuur en de promotie van hun eigen productie en van hun talent.