Terug naar overzicht

Jette

     
 1. Wat staat er in het bestuursakkoord over jeugd in uw gemeente?

  • Een aangename leefomgeving en een kwalitatieve openbare ruimte verzekeren

  Jette is gekend om de groene ruimten bossen, parken en de sfeer van gezelligheid. De leefomgeving van de gemeente is een dagelijkse prioriteit voor haar bewoners. Het is ook een belangrijke prioriteit voor ons. Elke inwoner moet kunnen genieten van een park in de buurt van zijn/haar woonst. De levenskwaliteit verhogen betekent rekening houden met de behoeften van families, senioren, personen met beperkte mobiliteit en geïsoleerde mensen en/of personen die zich in een precaire situatie bevinden. De identificatie als “gemeente van families” die Jette al lang kenmerkt, zal een van de belangrijkste pijlers van de legislatuur 2018-2024 blijven. De gemeente streeft ernaar om het label “kindvriendelijke gemeente” te behalen.

  • Mobiliteit

  De partners willen gedurende deze 6 jaar ook het modale aandeel stappen, fietsen en openbaar vervoer bij de verplaatsing van Jettenaren te verhogen. De voet- en fietspaden zullen nog veiliger worden. We willen steunmaatregelen voor ouders invoeren om het autogebruik voor de verplaatsingen tussen thuis en school te verminderen, zoals bvb voetgangers- of fietsrijen. De gemeente zal voor de schoolstraten, beroep doen op nieuwe bovenlokale subsidies.

  • Groeien en leren

  De afgelopen 30 jaren heeft de gemeente Jette de keuze gemaakt om te investeren, en ze heeft verschillende kinderdagverblijven en scholen gerenoveerd en gebouwd. Ze beschikt over het meest ontwikkelde netwerk in het noordwesten van de regio. Haar scholen zijn succesvol, zelfs tot ver buiten de gemeente. Wij pleiten voor kwalitatief onderwijs dat openstaat voor iedereen en willen er alles aan doen om de eerste keuze voor Jetse gezinnen te verzekeren. We ondersteunen pedagogische projecten die onze leerlingen onderdompelen in een innovatieve wereld, zichzelf laten overstijgen, burgerschap, aandacht voor verschil en openheid naar de wereld bevorderen. Ouders en educatieve teams zullen partners zijn van de school.

  Het gemeentelijk onderwijs organiseert, met aandacht voor de officiële taal van de school, pilootprojecten voor immersie in het onderwijs of in de naschoolse-activiteiten. Daar waar mogelijk zal de gemeente proberen het aantal beschikbare plaatsen in scholen te verhogen in verhouding tot de behoeften van de bevolking. Samenwerkingen tussen scholen en gemeentelijke socioculturele of sportieve verenigingen zullen aangemoedigd worden. De gemeente heeft meer dan 100 nieuwe plaatsen in kinderdagverblijven gecreëerd de laatste 6 jaar. De vraag blijft groot. De vraag blijft groot en privékinderdagverblijven bieden niet voor iedereen een antwoord. De gemeente zal, daar waar mogelijk, blijven inzetten op een verhoging van het aantal plaatsen in gemeentelijke kinderdagverblijven, zeker in de perimeter van wijkcontract “Magritte”. De partners zijn er zich van bewust dat het slagen op school en sociale integratie absolute prioriteiten zijn en zullen in die zin een beleid voeren op maat van de jongeren en hun behoefte aan gelijke toegang tot kennis, cultuur en sport. Alles zal worden in het werk gesteld om van onze jongeren echte burgers en verantwoordelijke actoren in het sociaal leven te maken.

  • Seksisme, racisme, homofobie

  De partners delen ondubbelzinnig de moderne democratische principes, de waarden van een open wereld, gedragen door Europa, van nondiscriminatie en de verdediging van ieders identiteit. Tegenover de risico’s van hokjesdenken op het vlak van identiteit, taal en sociale status zullen de partners de bewoners sensibiliseren rond respect voor elkaar zodat de Jettenaren niet bang hoeven te zijn van verbale of fysieke agressie, discriminatie vanwege hun oorsprong, geslacht, seksuele voorkeur of religie, of stigmatisering vanwege hun leefsituatie. Men zal specifiek aandacht hebben voor het sensibiliseren van jongeren tegen discriminatie, dit door middel van vormingen in het kader van burgerschap.

 2. Wat kunnen de jongeren concreet van jullie verwachten de komende jaren?

  • Inhuldiging sportterrein op site Lojega
  • Steun gemeente voor opnamestudio in JH De Branding (studio wordt ingehuldigd op 26/4, er komt ook platenlabel)
  • Steun gemeente voor uitwerken breed gevarieerd aanbod activiteiten in JH Branding. In mei starten we met een Kubb-tornooi als eerste laagdrempelige activiteit
  • Verder samenwerking met dienst Preventie om jongeren van de blokken van Essegem een plek te geven in JH De branding (huiswerk maken)
  • Ondersteuning voor (jeugd)muziekfestivals, zoals Wheelchairity
  • Bibliotheek als open plek, vb met gebruik patio
  • Meer pocketparkjes en speeltuigen op wandelafstand, vb Pannenhuisrondpunt.
  • Openbare ruimte op maat van kinderen en jongeren, bvb door de omvorming van meer lokale straten tot een wooneOpenbare ruimte op maat. Meer woonerven. Meer fietsstraten. Steun voor straten die leefstraat of speelstraat willen.
  • Schoolstraten tegen luchtvervuiling: oefening met alle scholen om de schoolomgeving te verbeteren qua luchtkwaliteit en verkeersveiligheid
  • Valoriseren van kennen en kunnen
  • Participatief budget voor projecten jongeren
  • Werken aan draagvlak voor immersieklassen in gemeentelijk onderwijs. Maar ook reflectie over gebruik thuistaal op school
  • Skatepark in het Jeugdpark
 3. Hoe receptief bent u voor hun stem? Welke inspraakmogelijkheden zijn er (op komst) en welke input verwacht u van jongeren?

  • Aanspreekbaar op evenementen, maar ook op uitnodiging, op afspraak
  • Halftijdse jeugdcoordinator op het terrein
  • Jeugdraad of andere inspraakmogelijkheid. Jongeren over tuigen voor een aparte jeugdraad blijkt moeilijk.

  Verwachte input van jongeren:

  • Deelnemen aan activiteiten
  • Feedback geven over activiteiten/beleid
  • Voorbeelden aanreiken van gewenste activiteiten/beleid.

  Deelnemen aan jeugdraad of andere inspraakmomenten

 4. Wat staat er binnenkort op de agenda en hoe heeft dit effect op jongeren in uw gemeente?

  • Inhuldiging muziekstudio De Branding: boost voor jeugdhuis
  • Fietsstraten netwerk, verbetering verkeer in schoolomgeving: invloed op mobiliteit
  • Renovation Pannenhuisrondpunt: meer ontmoetingsruimte
  • Samenwerking met Labolobo (intergenerationele projecten)