Terug naar overzicht

Evere

 1. Wat staat er in het bestuursakkoord over jeugd in uw gemeente?

  • De gemeente biedt een cultureel-, sport- en vrijetijdsaanbod aan, dat inclusief is en kwaliteitsvol. De sportbeurs wordt met 50% verhoogd. Het zal hiervoor een bedrag van 75 euro worden toegekend.
  • Evere heeft drie buurthuizen en een jeugdhuis. Ze bieden projecten aan gericht op jongeren in een pedagogisch kader om hen klaar te stomen voor de professionele wereld.
  • Evere is een gemeente gericht op opvoeding en opleiding van jongeren met als project de opening van een tweetalige school (Frans/Nederlands) en de strijd tegen schooluitval door de samenwerking met SCHOLA ULB/VUB te versterken.
 2. Wat kunnen de jongeren concreet van jullie verwachten de komende jaren?

  Jongeren kunnen rekenen op de ondersteuning van een gericht jeugdbeleid. We streven ernaar om hen te begeleiden op het gebied van vrijetijds- en burgerprojecten die ze willen ontwikkelen.

 3. In welke mate bent u receptief voor hun stem? Welke inspraakmogelijkheden zijn er (op komst) en welke input verwacht u van de jongeren?

  De eerste Jeugdraad werd opgericht in november 2017. De raad heeft als missie adviezen uit te brengen, voorstellen of aanbevelingen te formuleren betreffende alle zaken die de actie van de gemeente ten aanzien van de jeugd kunnen bevorderen en concrete acties voorstellen aan de jongeren van de gemeente. De doelgroep bestaat uit jongeren tussen vijftien en dertig jaar. Ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen zal een nieuwe raad geïnstalleerd worden in februari 2019.

 4. Wat staat er binnenkort op de agenda en hoe heeft dit effect op jongeren in uw gemeente?

  We hebben burgerprojecten zoals EvereClean (de jongeren van de buurthuizen maken de openbare ruimte schoon). We organiseren ook een sporttoernooi samen met de politie en de jongeren uit de buurthuizen om de dialoog en de samenhang tussen de verschillende actoren te bevorderen.